I 2017 ble Pendlerrennet i avlyst grunnet lite snø.