I 2020 ble Pendlerrennet i avlyst grunnet lite snø.